Opret gratis Log In

På strafudmåling.dk er strafniveauet for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og udvalgte særlovsovertrædelser beskrevet. Siden er under opbygning og forventes at åbne i 2018.

 

Straffeloven

Lovgivers angivelse af strafniveauet er beskrevet i afsnit 1 ”Strafudmåling” under de enkelte bestemmelse i straffeloven. Der er også her et link til et uddrag fra lovbemærkningerne, så du selv kan læse disse.

Relevante domme er kort refereret og listet efter fængselsstraffens længde. Dommene kan være opdelt efter type af overtrædelse. Eksempelvis er tyveri efter straffelovens § 276 opdelt i bl.a. butikstyveri, arbejdspladstyveri og tyveri af biler.

Færdselsloven

Bødetaksterne og frihedsstraffene for overtrædelse af færdselsloven er angivet under de enkelte bestemmelser i færdselsloven. Taksterne er en gengivelse Rigsadvokatmeddelelserne.

Reglerne for nedsættelse af bøden er beskrevet i afsnit 2. Eksempelvis nedsættelse på grund af tiltaltes lave indtægt eller nedsættelse som en fravigelse af reglen om absolut kumulation af bøder.

Særlovsovertrædelser

Strafudmålingen er beskrevet for udvalgte særlovsovertrædelser, der erfaringsmæssigt ofte behandles ved domstolene.

Strafudmålingen er beskrevet for eksempelvis knivloven, lov om euforiserende stoffer og lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Strafudmåling.dk ∙ post@strafudmaaling.dk ∙ redaktør: Henrik Kirk